Posledná aktualizácia 13. júna 2024

Ochrana osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovuje, ako spoločnosť Tripleclick zhromažďuje, spracováva a používa vaše osobné údaje prostredníctvom vášho používania našich služieb.

Definície

DPO znamená Úradník na ochranu údajov a je osobou špeciálne určenou na riešenie vašich otázok týkajúcich sa tejto politiky ochrany osobných údajov a vašich osobných údajov.

Osobné údaje znamenajú akékoľvek identifikačné údaje o vás. Zahŕňa to, ale nie je obmedzené na, nasledujúce: cookies a údaje o používaní.

Služby znamenajú všetky služby poskytované agentúrou Tripleclick vám, vrátane (ale nie výlučne) tejto webovej stránky.

Webová stránka znamená túto webovú stránku a všetky webové stránky, aplikácie a komunikácie, ktoré obsahujú odkaz na túto politiku ochrany osobných údajov.

Zbieranie osobných údajov

Zhromažďujeme a používame osobné údaje len do miery potrebnej na poskytovanie služieb. Zhromažďujeme osobné údaje pre webovú stránku, aby sme vám poskytli lepší online zážitok.

Uchovávanie osobných údajov

Uchovávame osobné údaje najkratší čas potrebný na poskytovanie služieb a splnenie všetkých našich právnych a súladných povinností. Na určenie tejto doby uchovávania berieme do úvahy (i) povahu zhromaždených osobných údajov a (ii) povahu našich právnych a súladných povinností. Všetky osobné údaje, ktoré už nepotrebujeme, sú zničené a/alebo vymazané.

Osobné údaje od tretích strán

Môžeme z času na čas získať osobné údaje od tretích strán, aby sme lepšie prispôsobili naše služby vám (Osobné údaje od tretích strán). Keď získame osobné údaje od tretích strán, oznámime vám to do jedného mesiaca. Ak použijeme alebo zdieľame osobné údaje od tretích strán, okamžite vás o tom informujeme.

Vaše práva

Pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré držíme, máte nasledujúce práva:

  • Prístup: Môžete od nás požadovať prístup k údajom, ktoré o vás držíme.
  • Oprava: Ak sú údaje, ktoré o vás držíme, nepresné, môžete požadovať, aby sme ich opravili. Ak sú údaje, ktoré držíme, neúplné, môžete požadovať, aby sme ich doplnili.
  • Vymazanie: Podliehajúc určitým podmienkam môžete požadovať, aby sme vymazali všetky údaje, ktoré o vás držíme.
  • Obmedzenie: Podliehajúc určitým podmienkam môžete požadovať, aby sme obmedzili spracovanie údajov, ktoré o vás držíme.
  • Prenosnosť: Podliehajúc určitým podmienkam môžete požadovať, aby sme preniesli všetky údaje, ktoré o vás držíme, tretej strane (vrátane vás).
  • Námietky: Podliehajúc určitým podmienkam môžete namietať proti spracovaniu údajov, ktoré o vás držíme.

Sociálne médiá

Môžete sa rozhodnúť zapojiť sa do našich služieb prostredníctvom rôznych sociálnych médií a platforiem, napríklad Facebook, Instagram a Twitter. Keď interagujete s našimi službami prostredníctvom týchto sociálnych médií, môžete nám umožniť prijímať osobné údaje o tom, ako interagujete s našimi službami. To bude závisieť od vašich nastavení ochrany osobných údajov na každej stránke a platforme sociálnych médií. Údaje, ktoré nám poskytujete prostredníctvom interakcie s našimi službami na sociálnych médiách, budú použité podľa podmienok tejto politiky ochrany osobných údajov. V závislosti od vašich nastavení ochrany osobných údajov na sociálnych médiách sa môžu vaše osobné údaje stať verejnými pre komunitu používateľov, ak sa rozhodnete zapojiť sa do našich služieb prostredníctvom týchto platforiem. Pre ďalšie informácie o tom, ako si môžete prispôsobiť svoje nastavenia ochrany osobných údajov na stránkach sociálnych médií a ako tieto stránky spracovávajú vaše súkromie, si prosím prečítajte politiku ochrany osobných údajov každej konkrétnej stránky sociálnych médií.

Maloletí

Nezískavame vedome informácie o deťoch mladších ako 16 rokov („Dieťa“). Ak sa dozviete, že nám dieťa poskytlo osobné údaje, kontaktujte nás. Ak sa dozvieme, že sme získali osobné údaje od dieťaťa bez overiteľného súhlasu jeho rodičov na prístup k našim službám, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

Odkazy na tretie strany

Naša webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky tretích strán, ktoré nevlastní ani nespravuje spoločnosť Tripleclick. Táto politika ochrany osobných údajov sa vzťahuje iba na túto webovú stránku. Ak kliknete na odkaz na webovú stránku tretej strany, bude platiť politika ochrany osobných údajov tejto webovej stránky. Dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali politiky ochrany osobných údajov iných webových stránok, pretože môžu byť odlišné od našich.

Fúzia, akvizícia alebo predaj aktív

Ak sme my alebo naše dcérske spoločnosti zapojené do fúzie, akvizície alebo predaja aktív, vaše osobné údaje môžu byť prevedené.

Aktualizácie

Neustále prehodnocujeme našu politiku ochrany osobných údajov a postupy, aby sme zabezpečili, že spĺňajú najlepšie praktiky. Táto politika bola naposledy aktualizovaná 13. júna 2024.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy týkajúce sa našej politiky ochrany osobných údajov alebo chcete vedieť viac informácií o osobných údajoch, ktoré držíme, kontaktujte nás na adrese info@smartbase.sk alebo napíšte nám na adresu SmartBase s.r.o, Prešovská 40/A, 821 02 Bratislava, Slovensko.

Sťažnosti

Ak sa domnievate, že sme porušili svoje záväzky voči vám podľa tejto politiky ochrany osobných údajov alebo príslušných zákonov o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás na adrese info@smartbase.sk Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou, máte právo podať sťažnosť kedykoľvek na svoj príslušný úrad.